TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea, vizitarea si cumpararea serviciilor și a produselor de pe site-ul www.contesto.ro /platforma contesto.ro, presupune acceptarea, in totalitate și în deplină cunoștință de cauză, de fiecare data cand accesati site-ul nostru, a termenilor si conditiilor sub care sunt furnizate aceste servicii si a produselor de pe acest site. Va invitam sa cititi cu atentie capitolul “Termeni si Conditii” pentru a fi in deplină cunostinta de cauza in momentul in care plasati si finalizati o comanda pe situl www.contesto.ro / platforma contesto.ro

Pentru a putea crea un cont și/sau finaliza o comanda, Clientul trebuie sa accepte integral, fără excepții Termenili si Conditiile specificate in acest capitol, fiind obligatorie citirea integrală și cu atenție, anterior bifarii checkbox-ului (casutei) de acceptare a Termenilor si Conditiilor.

Termenii si conditiile acestor servicii și produse pot fi schimbate in orice moment de catre Vanzator, fara a fi necesara o notificare prealabila a Clientului. Clientul are acces permanent și neîngrădit la Termenii si Conditiile utilizarii serviciilor noastre si are obligatia sa le citeasca de fiecare data cand acceseaza site-ul www.contesto.ro

CONTRACT

DEFINITII / TERMENI SI CONDITII

Client – este persoana fizica majoră, în deplinătatea capacității civile, care vizualizeaza paginile acestui magazin online si/sau își creaza cont de utillizator și/sau care plaseaza/finalizeaza o Comanda

Vanzator – societatea comerciala BEST EUROPEAN SERVICES S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Sos. Mihai Bravu nr.394, bl.B1A, ap,7, Sector 3, București , Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7619/2024 cod unic de înregistrare 49919857. Site – domeniul web www.contesto.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda – este un document electronic (e-mail sau formular de comanda din una din sectiunile site-ului www.contesto.ro/platformei contesto.ro), SMS, mesaj Whatsapp, Facebook Messenger etc ce intervine ca forma de comunicare intre Client si Vanzator prin care, Vanzatorul este de acord sa livreze produsele sau să furnizeze serviciile cu specificatiile acceptate de Client, iar Clientul este de acord sa primeasca aceste produse și servicii si sa faca plata, in conditiile și cuantumul stabilite pe site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro.

Comandarea produsul sau serviciul achizitionat și plasat de Client respectiv, confirmat de catre Vanzator. Clientul accepta termenii si conditiile in care este incheiat contractul la momentul lansarii comenzii. Renuntarea la contract se poate face in conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanta.

Produse și servicii – se refera la orice produs/serviciu, inclusiv document sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza sa fie furnizat de catre Vanzator, Clientului.

Pachetul 1 –  Contestație personalizată!

Conține serviciul prin care Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze electronic pentru îndeplinirea condițiile prevăzute de alin.1  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Clientul întelege și consimte că acest servciu nu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă a respectivei cereri si nicun alt serviciu, cum ar fi plata taxei de timbru, comunicare extrase portal etc.

Pachetul 2 Iti ridici permisul personal!

Conține serviciul prin care Vânzătorul pune la dispoziția Clientului un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic,  pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Clientul înțelege și consimte că acest serviciu include doar depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal indicat și anexat de Client, împreună cu documente furnizate de Client și cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Clientul întelege și consimte că acest serviciu nu include obținerea dovezii înregistrării plângerii contravenționale sau depunerea și/sau înregistrarea altor cereri precum nici alte obligații ale Vânzatorului.

Pachetul 3Permisul îți vine direct acasă!

Conține serviciul prin care Vânzătorul pune la dispoziția Clientului un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic, pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Clientul întelege și consimte că acest serviciu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competenta, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal indicat și/sau anexat de Client, împreună cu documente cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Produsul/Serviciul Pachet 3 include și punerea de către Vânzător, la dispoziția Clientului, prin intemediul platformei contesto.ro, a unui formular tipizat de Cerere de restituire a permisului de conducere, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze electronic pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru depunerea și/sau înregistrarea respectivei cereri. Clientul întelege și consimte că acest serviciu include comunicarea dovezii înregistrării plângerii contravenționale, în condițiile legii, la serviciile de poliție rutieră. Clientul întelege și consimte că remiterea permisului de conducere se face doar de către serviciul rutier competent iar, ridicarea permisului de conducere se face doar de către Client de la respectiva instituție.

Cont – sectiunea din site care permite și implică, din partea Clientului, introducerea de date personale necesare pentru transmiterea și îndeplinirea Comenzii si care contine informatii despre Client si istoricul achizițiilor in site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro, (Comenzi, documente catre autoritati publice, etc.), accesul la acesta realizandu-se pe baza unui nume de utilizator si a unei parole alese exclusive de catre Client.

Contul Clientului care nu a finalizat nicio comandă precum și al celui care a achiziționat Pachetul 1, va fi șters automat, împreună cu toate datele, informațiile și fișierele furnizate de Client și colectate și/sau stocate, în termen de maxim 20 de zile de la creare, în lipsa unei cereri exprese și motivate a Clientului, adresată Vânzătorului, în scris.

Contul Clientului care a achiziționat Pachetul 2 sau Pachetul 3 va fi șters automat, împreună cu toate datele, informațiile și fișierele furnizate de Client și colectate și/sau stocate, în termen de maxim 1 an de zile de la creare, în lipsa unei cereri exprese și motivate a Clientului, adresată Vânzătorului, în scris.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Produse si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Continut – toate informatiile de pe Site ce pot fi vizualizate, vizitate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; continutul oricarui e-mail trimis Clientilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Clientului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta; informatii legate de Produsele si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada; informatii legate de Produsele si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative si de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate pe www.contesto.ro / platforma contesto.ro.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator/Client/Cumparator fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Produselor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plati agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

PREMISE CONTRACTUALE

În mod explicit, clar și fără echivoc, Clientul înțelege și consimte că, prin achiziționarea produselor și/sau serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, Vânzătorul:

 • nu garantează și nu poate fi ținut răspunzător de neîndeplinirea, conformă și/sau la termen, de către reprezentanții/angajații autorităților publice cu atribuții legale și exclusive incidente, a obligațiilor prevăzute prin dispoziții normative în vigoare care au efect asupra executării obligațiilor asumate de Vânzător
 • nu îndeplinește și nu poate fi ținut răspunzător pentru solicitări, cerințe și/sau obligații subsecvente înregistrării cererilor și aduse la cunoștința Clientului de către autorități publice
 • nu asigură îndeplinirea condițiilor  referitoare: la motivarea în fapt a cererilor, menționarea conformității cu originalul a înscrisurilor sau încorporarea, atașarea sau asocierea logică a semnăturii electronice extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii
 • nu furnizează servicii de consultanță/asistență și/sau reprezentare specifice Legii nr.51/1995
 • nu oferă și nu i se poate solicita prestarea niciun serviciu suplimentar.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile pe site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.), sau în advertorialele aferente, nu reprezinta o promisiune sau o obligație contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

În interpretara informațiilor folosite de Vânzător pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile, termenul de oră/ore cu acronimul “h/H se interpretează în sensul de interval de timp cuprinzând 60 de minute consecutive calculate între orele 08:00 și 16:00 ale unei zile lucrătoare iar, termenul de zi/zile se interpretează în sensul de interval de timp cuprinzând 24 de ore consecutive, calculate de la ora 0:00 a următoarei zile lucratoare pana la ora 24:00 a aceleiași zile lucrătoare.

PRETURI SI PLATI

 1. Preturile produselor afisate pe magazinul online www.contesto.ro sunt finale si includ TVA. Inainte de finalizarea comenzii, Clientul va sti exact care este pretul final pe care trebuie sa il plateasca pentru produsele comandate.
 2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica preturile fara o instiintare prealabila, fara a afecta insa comenzile deja confirmate.
 3. Pentru situatia in care Clientul alege plata online prin card bancar pe www.contesto.ro, suma de plata va fi formata din costul produsului plus eventuale comisioane percepute de institutiile financiar bancare sau de procesatorii de plati.
 4. In cazul in care Clientul are un cont deschis pe www.contesto.ro se va livra la adresa electronica sau poștală introdusa de acesta in formularul de inregistratre. Clientul are posibilitatea sa furnizeze site-ului www.contesto.ro o alta adresa de atunci cand plaseaza comanda, in aceasta situatie livrarea va fi facuta la adresa furnizata in momentul plasarii comenzii.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare electronic (e-mail, telefonic, mesagerie) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Client, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail).

2.3. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Client de la Vanzator, prin intermediul postei electronice a notificarii de expediere a Comenzii.

2.4. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului și a celorlalte documente emise și transmise de catre Vanzator.

POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator major, în deplinătatea capacitii civile. Pentru motive justificate Best European Services S.R.L. isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Best European Services S.R.L. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa pe e-mail catre Best European Services S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

3.3. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Best European Services S.R.L. isi rezerva dreptul de a cere Clientilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vederea protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

3.4. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta exclusiv Clientul.

3.5. Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site site-ului www.contesto.ro / platforma contesto.ro, (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.6. Dupa 14 (paisprezece) zile de la achizitionarea unui Produs sau Serviciu, Clientului i se va putea solicita inscrierea unui Review legat de Produsul sau Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisa catre adresa de email inscrisa de Cumparator in Cont. In acest fel, Cumparatorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienti/ Cumparatori de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Produsului.

COPYRIGHT

4.1 Website-ul www.contesto.ro este dezvoltat si este proprietatea B BEST EUROPEAN SERVICES S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Sos. Mihai Bravu nr.394, bl.B1A, ap.7, Sector 3, București , Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7619/2024 cod unic de înregistrare 49919857 . Accesul neautorizat in cadrul site-ului, asupra continututlui, pozelor, datelor personale ale utilizatorilor sau asupra serverului este considerata frauda, deasemenea site-ul nu poate fi exploatat cu alte scopuri si nu poate fi copiat partial sau total, in caz contrar aceasta actiune va fi cercetata ca atare de autoritatile competente.

DREPTUL LA PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Best European Services S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumparatorului nu ii sunt permise copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Best European Services S.R.L., includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Best European Services S.R.L. asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Best European Services S.R.L.

5.3. Orice Continut la care Clientul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Best European Services S.R.L. si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Best European Services S.R.L. cu referire la acel Continut.

5.4. Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. In cazul in care Best European Servicess S.R.L. confera Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Best European Services S.R.L. pentru respectivul Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Continut transmis catre Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Best European Services S.R.L. si/sau al angajatului/prepusului Best European Services S.R.L. care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

COMANDA

6.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Produselor / Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda și efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Produs / Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Produs in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Produsului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca toate datele, informațiile, documentele și fotografiile furnizate, necesare procesului de cumparare și onorare a comenzii, sunt corecte, complete si adevarate și îi aparțin, în exclusivitate, la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Clientului.

6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Client, in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

6.4.1. Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

6.4.2. Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de plati agreat de Best European Services S.R.L, in cazul platii online;

6.4.3. Datele furnizate de catre Client, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.4.5 Lipsa contravalorii produselor comandate din contul Vanzatorului atunci cand plata se efectueaza prin transfer bancar.

POLITICA DE RETUR

7.    Retururile nu sunt posibile sau acceptate.

7.1. Clientul  are dreptul și obligația ca, in termen de maxim 180 de minute de la confirmarea Comenzii, sa instiinteze Best European Services  asupra eventualelor omisiuni și/sau erori materiale ale documentelor transmise sau primite.

7.2. In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze contavaloarea Produsului / Serviciului deja prestat de Vânzător. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 30 (treizeci) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

7.2.1. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar;

7.4. In cazul in care un Produs comandat de catre Client, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt si va returna in contul Clientului contravaloarea Produsului, in termen de maxim 7(sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

7.4.1 Informatii cu privire la caracteristicile Produsului / Serviciului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro. Din punct de vedere legal, continutul Site-ului nu reprezinta o propunere pentru un contract de cumparare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, daca plasati comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o oferta de cumparare a unui produs / serviciu listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmata de acceptarea noastra, conform celor descrise în continuare.

7.4.2 Comanda poate fi plasata numai prin intermediul Site-ului nostru, prin mediile de comunicare agreate de Vanzator si mentionate la sectiunea Contact. Pentru a comanda pe Site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro, veti parcurge un proces simplu, la sfârsitul caruia veti confirma comanda apasând butonul “finalizeaza comanda”. Butonul va indica în mod clar ca plasarea comenzii implica obligatia dvs. de plata. Înainte de confirmarea comenzii, sunteti întotdeauna informat cu privire la pretul total care trebuie platit si veti avea întotdeauna posibilitatea de a verifica si eventual de a corecta comanda.

7.4.3 Dupa plasarea unei comenzi, veti primi un e-mail prin care confirmam primirea si înregistrarea comenzii dvs. (“Primire Comanda / Confirmare”). Acest lucru nu înseamna ca aceasta comanda a fost acceptata. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o oferta de cumparare efectuata de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptarii de catre noi. Contractul dintre dvs. si noi va fi format numai dupa acceptarea de catre noi a comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse / servicii pentru care a fost acceptata comanda plasata, urmând a fi transmisa o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail de informare (“Confirmarea Comenzii”). În cazul în care nu putem onora o comanda din cauza unei erori tehnice ori neconformitati constatate, va fi facuta o informare cu privire la aceasta situatie si rambursate sumele platite, daca este cazul, în conformitate cu dispozitiile de rambursare din sectiunea referitoare la drepturile de retragere prevazute în aceste Conditii respectiv, in decurs de cel mult 7 zile de la data comunicarii deciziei de incetare unilaaterala a contractului.

CONFIDENTIALITATE

8.1. Best European Services S.R.L. va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura furnizate. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

8.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, transmite si distribui aceste materiale sau informatii către autoritățile publice cu atribuții în contestarea procesului verbal și restituirea permisului de conducere. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Best European Services S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Best European Services S.R.L. asigura confidentialitatea si securitatea informatiilor.

9.2. In momentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Vanzator in orice moment:

 • 9.2.1. prin contactarea Best European Services S.R.L. in acest sens.
 • 9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la Vanzator.

9.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

GARANTIA

10. Vanzatorul ofera Clientului garantia de indeplinirii obligaiilor, in conditiile prevazute de Codul Civil. In cazul unei reclamatii aceasta se va adresa echipei magazinului online pe adresa office@contesto.ro.

FACTURARE – PLATA

11.1.Preturile Produselor / Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro nu contin T.V.A., conform legislatiei in vigoare.

11.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite o factura pentru Produsele livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii, conform cu legislatia in vigoare.

11.3. Vanzatorul va transmite Clientului factura aferenta Comenzii ce contine Produse vandute de Best European Services S.R.L., precum si pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

11.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

11.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Clientul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de Best European Services S.R.L., putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

11.6. Prin trimiterea Comenzii, Clientul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre Best European Services S.R.L. in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

11.7. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, este necesară sesizarea acestui aspect pe adresa de mail: office@contesto.ro

11.8 Datele cardului de plata ale Clientuluii nu vor fi accesibile Best European Services S.R.L. si nici nu vor fi stocate de catre de Best European Services S.R.L. sau de catre procesatorul de plati integrat in site-ul www.contesto.ro / platforma contesto.ro, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul va fi informat, anterior introducerii datelor. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803 Sector 1, București, România, 011031, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866.

11.9. In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

11.11. Pentru motive de securitate a tranzactiilor, Clientul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

LIVRAREA PRODUSELOR /FURNIZAREA SERVICIILOR

12.1. Vanzatorul se obliga sa livreze Produsul / sa furnizeze Serviciul in, sistem electronic, prin e-mail, catre Client / Terți în următoarele termene:

12.1.1 Pachetul 1, în termen de maxim 1 oră de la confimarea comenzii

12.1.2 Pachetul 2, în termen de maxim 4 ore de la confirmarea comenzii

12.1.3 Pachetul 3, în termen de maxim 4 ore de la obținerea dovezii înregistrării plângerii contravenționale de la judecătoria competentă.

12.2. Vanzatorul va asigura transmiterea documentelor insotitoare furnizate de Client.

RASPUNDERE

13.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din respingerea sau anularea, totală sau parțială a plângerii contravenționale sau nerestituirea la adresă indicată sau la termen, conform legii, a permisului de conducere.

13.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (nume de utilizator si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

13.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului, in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

13.4. Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

13.5. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Best European Services S.R.L., acestia fiind opozabili Clientilor de la data afisarii in Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului (căsuței) corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

CINE SUNTEM SI CUM NE PUTETI CONTACTA

www.contesto.ro este denumirea comerciala a BEST EUROPEAN SERVICES S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Sos. Mihai Bravu nr.394, bl.B1A, ap.7, Sector 3, București , Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7619/2024 cod unic de înregistrare 49919857. Putem fi contactați la adresa de email office@ontesto.ro

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Această politică va fi actualizată periodic, în funcție de modificările funcționale ce pot surveni, legislativ sau intern. În cazul în care intervin modificări ale materialului, clienții vor fi notificați prin e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Clienții sunt încurajați să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile de confidențialitate.