Prin intermediul Platformei Contesto.ro se pun la dispoziție exclusiv servicii on-line, întregul sistem fiind automatizat. Sistemul este dezvoltat și bazat, pentru o eficacitate maxima, pe tehnologie inteligentă.

Servicii de consultanță juridică / asistență juridică / redactare acte juridice / reprezentare juridică etc, nu fac parte din oferta Platformei Contesto.ro. Pentru astfel de servicii, Clienților Contesto li se pot pune la dispoziție, la cerere, în mod gratuit, date de contact ale avocaților colaboratori.

Platforma Contesto.ro nu face niciun fel de estimări asupra șanselor de admitere a contestației și este concepută exclusiv pentru facilitarea demersurilor de contestare a proceselor verbale de constatarea a unor contravenții, încheiate de reprezentanții MAI din România, care au stabilită măsura sancționatorie complementară a reținerii permisului de conducere.